miercuri, 3 aprilie 2013

Chipul Părintelui Paisie în pictura
bisericii Mânăstirii Pângăraţi (jud. Neamţ)
Alături de Părintele Paisie au fost pictaţi şi alţi doi părinţi ai Sihăstriei: Părintele Cleopa şi Părintele Ioanichie Bălan.

Imaginea a fost decupată dintr-o fotografie preluată de pe situl Mânăstirii Pângaraţi (meniul Fotografii - albumul "Biserica Mânăstirii Pângărați - interior"):

http://www.manastireapangarati.ro/album/biserica-manastirii-pangarati-interior

(Mânăstirea Pângăraţi se află la aprox. 13 km de Bicaz, în judeţul Neamţ)

luni, 1 aprilie 2013

Lupte neştiute

Motto: De vei vedea preot beat, căzut în şanţ,
du-te şi-i săruta mâna şi îndată te-ai umplut de harul lui Dumnezeu !
(Părintele Cleopa)

Odată l-au întrebat ucenicii pe Părintele Paisie de ce după spovedanie iese la lucru în grădină, iar bătrânul le-a răspuns:

- Mă duc în grădină şi lucrez ca să uit de marile păcate pe care le aud la spovedanie.
Căci are obicei diavolul să aducă mereu în mintea duhovnicilor păcatele auzite la spovedanie, mai ales cele trupeşti, pentru a le face ispită.
Apoi lucrez mai mult singur ca să mă pot ruga cu rugăciunea minţii şi să mă întăresc sufleteşte. Altfel nu putem rezista în faţa oamenilor şi cuvântul nostru şi rugăciunea nu au putere să schimbe sufletele şi viaţa credincioşilor.

(din cartea "Părintele Paisie duhovnicul",
autor Arhim. Ioanichie Bălan, pag. , reeditată Ed. Doxologia, 2010)